Zdrowie

Choroby przewlekłe

Choroba przewlekła: Choroba, która utrzymuje się przez długi czas. Według definicji amerykańskiego Narodowego Centrum Statystyk Zdrowotnych (National Center for Health Statistics) choroba przewlekła to taka, która trwa 3 miesiące lub dłużej. Chorobom przewlekłym na ogół nie można zapobiegać za pomocą szczepionek ani leczyć ich za pomocą leków, ani też po prostu nie znikają. Osiemdziesiąt osiem procent Amerykanów powyżej 65 roku życia ma co najmniej jedną chorobę przewlekłą (dane z 1998 roku). Zachowania szkodliwe dla zdrowia – szczególnie palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej i złe nawyki żywieniowe – są głównymi przyczynami wiodących chorób przewlekłych.

Choroby przewlekłe stają się coraz bardziej powszechne wraz z wiekiem. Do wiodących chorób przewlekłych w krajach rozwiniętych należą (w kolejności alfabetycznej): zapalenie stawów, choroby układu krążenia, takie jak zawał serca i udar mózgu, nowotwory, takie jak rak piersi i jelita grubego, cukrzyca, epilepsja i drgawki, otyłość oraz problemy zdrowotne jamy ustnej. Każde z tych schorzeń nęka starszych dorosłych w USA (i innych krajach rozwiniętych).

Zapalenie stawów i choroby z nim związane są główną przyczyną niepełnosprawności w USA, która dotyka prawie 43 miliony Amerykanów. Mimo, że dostępne są opłacalne środki zaradcze mające na celu zmniejszenie obciążenia chorobą zwyrodnieniową stawów, są one niedostatecznie wykorzystywane. Regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny przynosi wiele korzyści osobom cierpiącym na zapalenie stawów, zmniejszając ból i sztywność stawów, budując silne mięśnie wokół stawów oraz zwiększając elastyczność i wytrzymałość.

Choroby sercowo-naczyniowe są coraz większym problemem w USA. Choroby serca są główną przyczyną zgonów w kraju. Trzy zachowania związane ze zdrowiem – palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej i złe odżywianie – w znacznym stopniu przyczyniają się do chorób serca. Modyfikacja tych zachowań jest kluczowa zarówno dla zapobiegania, jak i zwalczania chorób serca. Umiarkowane zmiany w jednym lub więcej z tych czynników ryzyka wśród ludności może mieć głęboki wpływ na zdrowie publiczne.

Rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w USA. Rak jest w dużej mierze kontrolowany przez profilaktykę, wczesne wykrywanie i leczenie. Zmniejszenie obciążenia nowotworami w kraju wymaga zmniejszenia rozpowszechnienia czynników behawioralnych i środowiskowych, które zwiększają ryzyko zachorowania na raka. Wymaga to również zapewnienia, że badania przesiewowe w kierunku raka oraz wysokiej jakości leczenie są dostępne i osiągalne, szczególnie dla populacji o mniejszych możliwościach medycznych.

Rak jelita grubego jest drugą główną przyczyną zgonów związanych z nowotworami w USA, odpowiadając za 10% wszystkich zgonów z powodu nowotworów. Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wzrasta wraz z wiekiem. Brak aktywności fizycznej, niskie spożycie owoców i warzyw, dieta uboga w błonnik, otyłość, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.

Trzy narzędzia przesiewowe: elastyczna sigmoidoskopia, kolonoskopia i test na krew utajoną w kale (FOBT) są powszechnie akceptowane i stosowane w celu wykrycia raka jelita grubego w jego najwcześniejszych stadiach, kiedy leczenie jest najbardziej skuteczne. W 1999 roku, 66% Amerykanów w wieku 50 lat lub starszych nie miało wykonanej sigmoidoskopii lub kolonoskopii w ciągu ostatnich pięciu lat, a 79% nie miało wykonanego testu na krew utajoną w kale w ciągu ostatniego roku.

Rak piersi jest najlepiej wykrywany w najwcześniejszym, najbardziej uleczalnym stadium dzięki mammografii. Siedemdziesiąt sześć procent wszystkich zdiagnozowanych przypadków raka piersi występuje u kobiet w wieku 50 lat lub starszych.
Cukrzyca jest poważną, kosztowną i coraz częściej występującą chorobą przewlekłą. Wczesne wykrywanie, lepsza opieka i lepsze samokontrola są kluczowymi strategiami zapobiegania znacznej części obciążeń związanych z cukrzycą. Siedem milionów osób w wieku 65 lat i starszych (20,1% wszystkich osób w tej grupie wiekowej) choruje na cukrzycę, z czego większość to cukrzycy typu 2.

Padaczka i napady padaczkowe dotyczą około 2,3 miliona Amerykanów i powodują szacowane na 12,5 miliarda dolarów koszty leczenia oraz utratę lub zmniejszenie zarobków i produkcji rocznie w Stanach Zjednoczonych. Choroba dotyka ludzi w każdym wieku, ale szczególnie osoby bardzo młode i starsze. Około 10% Amerykanów doświadczy napadu padaczki, a około 3% będzie miało lub będzie miało rozpoznaną padaczkę do 80 roku życia.

Otyłość osiągnęła rozmiary epidemii wśród Amerykanów we wszystkich grupach wiekowych. Otyłość wśród dorosłych podwoiła się od 1980 roku. Osoby otyłe lub z nadwagą są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy, niepełnosprawności związanej z zapaleniem stawów i niektórych nowotworów.

Problemy zdrowotne jamy ustnej są ważnym i często pomijanym elementem ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych. Problemy zdrowotne jamy ustnej mogą powodować ból i cierpienie, jak również trudności w mówieniu, żuciu, połykaniu i utrzymaniu odżywczej diety.